Výmena matky

„Výmena matky je jednou s najťažšou prácou  včelára,“ píše sa v niektorých starších včelársky knihách. Mohli by sme toto tvrdenie skonštatovať a prehodnotiť. Výmena matky nie je obťažná len jej výsledok nie je stopercentný. Ako zvýšiť túto pravdepodobnosť prijatia matky? Je treba si uvedomiť, že rozhodujúcim kritériom pre úspešné pridávanie matky fyziologický stav včelstva a tiež…