Prevádzkovateľ internetového portálu

Martin Maniak
Bernolakova 18
065 03 Podolínec
Slovenská republika

Distribúcia včelích matiek je na Slovensku viazaná dekrétom chovateľa včelích matiek, ktorý vydáva Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku.

1) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Prijímame objednávky na včelie kráľovné počas celého roka. Objednávky sú vybavované podľa poradia došlých objednávok.
Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom.
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

1) Výrazným spôsobom sa zmenila cena včelích matiek. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

2) Včelie kráľovné sú k dispozícii od 15 júna(v závislosti od klimatických podmienok) až do konca augusta. Vzhľadom k tomu, že ich chov závisí od poveternostných podmienok sa môže stať, že včelie kráľovné nebude možné doručiť v stanovenom termíne. Ako včelári ďakujeme za pochopenie.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku včelích kráľovien nemožno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

U objednávok, ktoré neobsahujú správne telefónne číslo alebo e-mail alebo kontaktné údaje, prípadne neúplné si predávajúci vyhradzuje právo odmietnuť takéto objednávky.

Ak ste si v minulosti objednali matky a objednávku zrušili až po oznámení, že matky sú pripravené na prevzatie alebo odoslanie, takáto ďalšia Vaša objednávka je automaticky neakceptovaná.

2) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Osobný odber
Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednané včelie matky sú prichystané v zasielacích klietkach. Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 5€.
Včelie matky doručované Slovenskou poštou – Doporučený list 1. triedy.
Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované podľa cenníka Slovenskej pošty.
Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 1 kg.
POZOR! Pokiaľ je doporučený list viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

3) Záruka

Počet objednaných včelích matiek.
V balíku vždy nájdete daňový doklad.
Evidenčný lístok matky.

4) Doručenie a dodacie podmienky

Včelie matky sú dodávané v zasielacich klietkach ako prioritné zásielky. Posielané sú cez Slovenskú poštu ako doporučený list. Dodanie pre Slovensko je nasledujúci deň. Dodanie pre Európsku Úniu je až 7 dní.

Včelie matky distribuujem(zasielam) od 15.júna do konca augusta v závislosti od počasia, podľa poradia došlých objednávok. Pred odoslaním Vás budem kontaktovať. Ak nepotvrdíte, že si matky preberiete, tak matky posielam ďalšiemu odberateľovi v poradí.

5) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.

1) dobierka – objednaný tovar Vám zašlem poštou a pri prevzatí tieto včelie matky uhradíte v hotovosti.

2) osobný odber – platí v hotovosti pri osobnom odbere.

Obchodné podmienky sú platné od 5/2017 do odvolania. Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

6) Reklamácie

Reklamácie podliehajú  zákonu č. 102/2014 Z.z. § 7
(6) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

Zákazníkom odporúčame si prečítať článok Výmena matky, aby predišli prípadným neúspechom pri vymieňaní matiek.

7) Súhlas so spracovaním osobných údajov

Potvrdením objednávky v internetovom obchode www.vceliematky.sk súhlasite so spracúvaním vašich osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa) podľa zákona o ochrane osobných údajov EÚ.