Chov matiek

Člen Združenia chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely

Šľachtiteľský chov slovenskej kranskej včely vedený v CEHZ (centrálnej evidencii Hospodárskych zvierat). Držiteľ dekrétu chovateľa matiek od roku 2017 až po súčasnosť. Až tento dekrét oprávňuje chovateľa matiek distribuovať včelie matky včelárom.

Chov matiek sa nachádza v horskom prostredí v nadmorskej výške 695 m.n.m. a 600 m.n.m.

Odchovávaná línia včiel je Carnica Sokol, Vlastná. V roku 2020 bola rozchovávaná aj línia Tatranka. Rozchovávame vlastný plemenný materiál z nášho šľachtiteľského chovu po inseminovaných matkách.
Línia “Carnica Sokol” sa v roku 2022 rozchovávavať  už len v obmedzenom množstve, dokedy bude k dispozícií genetika Carnica Sokol.

Od roku 2016 sa venujeme šľachteniu vlastnej línie včiel pod odborným dohľadom VÚ – Včelárstva v Liptovskom Hrádku prísnou selekciou a užším výberom pomocou technickej inseminácie. V januári 2022 bola uznaná  Uznávacou komisiou pre plemenné chovy včiel po niekoľkoročnom pozorovaní a testovaní schválená línia včiel Carnica Martin

V prípade otázok Nás neváhajte kontaktovať.