Informácie

Chov matiek

Člen Združenia chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely

Rozmnožovací chov v uznávacom pokračovaní slovenskej kranskej včely vedený v CEHZ (centrálnej evidencii Hospodárskych zvierat). Držiteľ dekrétu chovateľa matiek od roku 2017 až po súčasnosť. Až tento dekrét oprávňuje chovateľa matiek distribuovať včelie matky včelárom.

Chov matiek sa nachádza v horskom prostredí v nadmorskej výške 695 m.n.m. a 600 m.n.m.

Odchovávaná línia včiel je Carnica Sokol, Vlastná. V roku 2020 bola rozchovávaná aj línia Tatranka. Rozchovávame plemenný materiál zo šľachtiteľského chovu po inseminovaných matkách.

Od roku 2016 sa venujeme šľachteniu vlastnej línie včiel pod odborným dohľadom VÚ – Včelárstva v Liptovskom Hrádku prísnou selekciou a užším výberom pomocou technickej inseminácie.

V prípade otázok Nás neváhajte kontaktovať.