Ochranná známka

Šľachtiteľský chov Carnica Martin (včelie matky, včely, včelstva) je zapísaný v registre ochranných známok.

Včelár (úžitkový chov) môže včelie matky Carnica Martin® chovať len pre vlastnú spotrebu v jeho vlastnom chove včiel. Včelie matky na predaj/distribúciu len v prípade uzavretia licenčnej zmluvy(licencie) s majiteľom ochrannej známky (Bc. Martin Maniak).

Včelie matky Carnica Martin® môže predávať/distribuovať len chovateľ včiel(úžitkový chov), ktorý uzavrel licenčnú zmluvu s majiteľom ochrannej známky a získal tak licenciu pre tento účel. Licenčná zmluva upravuje podmienky predaja matiek, včiel a včelstiev Carnica Martin®. Chovateľ s licenciou nemôže predávať inseminované matky Carnica Martin®, môže však predávať včelie matky voľne spárené, neoplodnené, prípadne včely, včelstva (i odložence) podmienky závisia od obsahu licenčnej zmluvy(licencie).

Včelár (rozmnožovací chov), ktorý má záujem predávať/distribuovať včelie matky Carnica Martin® nech osloví majiteľa ochrannej známky (Bc. Martin Maniak) na mailovej adrese: info[zavináč]vceliematky.sk.