Značenie matiek

Značenie matiek

Značenie matiek uľahčuje včelárovi jej nájdenie vo včelstve a zároveň ich identifikáciu. Označenú matku objavíte pri prehliadke včelstva skôr ako matku neoznačenú. Pre označovanie matiek existujú medzinárodné pravidla, ktoré sú popísane v tabuľke nižšie. Značia sa na strednú zadnú časť hrudi (tzv. mesonotum). Značia sa zásadne farbami rýchlo zaschýnajúcimi tak, aby sa farba neroztekala po…

Nezodpovednosť, hazard? Koniec „kranky“ na Slovensku?

Veru tak – ako znie nadpis – na Slovensku sa nám pomaly, ale isto schyľuje, ak už nie úplne k vymiznutiu čistých línií nášho domáceho genotypu včely medonosnej (Apis mellifera carnica Pollm) – v krátkosti „kranky“, tak celkom isto k jej nekontrolovateľnému kríženiu s matkami z dovozu. K uvedenému javu dochádza už niekoľko rokov a…