Značenie matiek

Značenie matiek uľahčuje včelárovi jej nájdenie vo včelstve a zároveň ich identifikáciu. Označenú matku objavíte pri prehliadke včelstva skôr ako matku neoznačenú. Pre označovanie matiek existujú medzinárodné pravidla, ktoré sú popísane v tabuľke nižšie. Značia sa na strednú zadnú časť hrudi (tzv. mesonotum). Značia sa zásadne farbami rýchlo zaschýnajúcimi tak, aby sa farba neroztekala po iných častiach matky. Používajú sa acetónové farby, opalitové čísla 1až 99 a to rovno na farbu, alebo lepidlom na mesonotum. Pri značení matiek treba postupovať opatrne aby sme matku nepoškodili. Existuje veľa pomôcok na značenie matiek Pre získanie praxi pri správnom značení odporúčame si to najskôr vyskúšať na trudoch. Skúsený včelár si značí matky priamo v ruke. Po označení je dobre matku, aspoň par minút nechať vo vychytávacej klietke, položenej mimo rozpáleného slnka. Počkáme pokiaľ zaschne lepidlo, prípadne ak sme dali farbu tak sa zníži zápach po farbe a tým sa znižuje riziko, že nám označenú matku neprijmú.

POUŽÍVANÉ FARBY PRE ZNAČENIE

Pre ľahšie zapamätanie farieb používam jednoduchú pomôcku začiatočné písmeno udáva farbu:

BEDA ŽENE ČO ZJEDLA MED
BIELA ŽLTÁ ČERVENÁ ZELENÁ MODRÁ

Matky voľne spárené sa značíme na hrudi. Pri značení sa používa 5 farieb v poradí medzinárodného systému značenia matiek podľa príslušnej tabuľky:

Farba rok končiaci sa
BIELA 1,6
ŽLTÁ 2,7
ČERVENÁ 3,8
ZELENÁ 4,9
MODRÁ 5,0

Inseminované matky sa značia tak isto, značkou alebo písmenom abecedy. Inseminovaným matkám sa odstrihuje max% predného krídla a to v párnom roku z pravého a v nepárnom roku z ľavého krídla.

Zdroj: Záznamník chovateľa včelích matiek 2017

Similar Posts