Prečo je potrebné meniť včelie matky?

Účelom odchovu matiek je zvýšenie výkonu, hlavne medného výnosu a zlepšenie sprievodných
vlastností produkčných včelstiev. Všetci vieme, že aj v rovnakých podmienkach na jednom
stanovišti, pri rovnakom ošetrovaní a v rovnakých typoch úľov, včelstvá poskytujú rozdielny
medný výnos. Rozdiely sú spôsobené v prevažnej miere rozdielnou kvalitou matiek, ktoré
spočívajú v hodnote ich genotypu, v úrovni odchovu a tiež ich veku. Výmenou nevyhovujúcich
matiek a ich nahradenie mladými matkami sa snažíme neustále udržovať prípadne zvyšovať
výkony produkčných včelstiev. (Mačička, 2011)

Schopnosti matky sa vo včelstve plne prejavia len za určitých podmienok. Žiadna matka nesplní
naše očakávania, ak ju pridáme do včelstva chorého, zle ošetrovaného, umiestneného na
nevhodnom stanovišti, pri nedostatku peľu, nektáru alebo pri príliš vzdialenom zdroji vody
a podobne.

Prečo nemôžeme matky pridávať do akéhokoľvek včelstva? Reprodukčný proces vo včelstve je
výslednicou vzájomného ovplyvňovania včelstva a matky. Len v silnom včelstve môže matka
uplatniť svoju schopnosť v kladení vajíčok v plnom rozsahu. Včely odchované v silnom včelstve
majú lepšiu kondíciu. Slabému včelstvu trvá dlhšie až dosiahne lepšiu úroveň, v ktorej sa
prednosti pridávanej matky môžu prejaviť.

Včelársky rok začína koncom leta. To je rozhodujúca doba, kedy sú včely schopné prežiť ťažké
aj obťažne obdobie „zimeného kľudu“. Je starou skúsenosťou, že silné a nevyčerpané včelstvá
spravidla prezimujú zase ako silné včelstvá, slabé na konci leta sú slabé aj na jar. Slabé včelstvá
nestačia v krátkej dobe do znášky zosilniť a oneskorený rozvoj je hlavnou príčinou
podpriemerných výnosov najmä v prvých znáškach. Preto pridávame matky len do včelstiev,
ktoré majú predpoklady, že do zazimovania dosiahnu patričnú silu a potrebnú kondíciu.
Častou chybou je neskoré pridávanie matiek do zoslabnutých a dlho osirelých včelstiev. Takéto
včelstvá by mali byt zrušené, spojené alebo posilnené oddielom s matkou. Posilnenie plodom
z iných produkčných včelstiev nie je správne, pretože slabé včelstvo málokedy napravíme, ale
silné včelstvo nepochybne oslabením v kritickom období poškodíme.

Na jar by sme mali dobre zvážiť či osirelé včelstvo zrušiť alebo pridať matku. Nosematické
osirené vždy zrušíme. Nápravu krátkodobého bezmatečného, silného včelstva môžeme privodiť
s požadovaným efektom v prípade pridávania rezervných oddielov s matkou. (Boháček, 1990)

V prípade, že máte záujem o kúpu takejto matky kliknite na nasledujúci odkaz:
https://vceliematky.sk/produkt/vcelia-matka/

Na fotke sú včely na pláste od rôznych matiek. Fotka poukazuje na rozdielne črty včiel.
Prečo meniť matky je dôležité.
Zdroj:
Boháček, F. 1990. ABC odchovu včelích matek. Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1990. s. 56. 80-
209-0156- 6.
Mačička, Michal. 2011. Praktický odchov včelích matiek. Liptovský Hradok : Vydavateľstvo APIGOLD,
2011. 9788096832125.

Similar Posts