Výmena matky

Výmena matky je jednou s najťažšou prácou  včelára,“ píše sa v niektorých starších včelársky knihách. Mohli by sme toto tvrdenie skonštatovať a prehodnotiť. Výmena matky nie je obťažná len jej výsledok nie je stopercentný. Ako zvýšiť túto pravdepodobnosť prijatia matky?

Je treba si uvedomiť, že rozhodujúcim kritériom pre úspešné pridávanie matky fyziologický stav včelstva a tiež pridávanej matky. Ak včelstvo privedieme do situácie kedy nebudem mať šancu si matku samo odchovať, ochotne príjmu matky nami danú. Situácie, keď včelstvo nemá na výber, nastávajú vo chvíli, keď v úli nie je žiaden otvorený plod. Z toho si môžeme jednoducho odvodiť, prečo na jeseň je výmena matky tak úspešná. Včelstvo zároveň odmieta matku ktorá je poškodená, či nie oplodnená.

Ochota prijatia v rôznom ročnom období roka.  Prijímanie matiek v dobe, keď si včelstvá nedokážu odchovať matku, je najistejšie. V podmienkach strednej Európy je toto obdobie od polovici marca do polovice a do konca mája. V tomto období nie sú vo včelstve v trubici, ktorí by mladé matky oplodnili. Nastáva určitý núdzový stav, počas ktorého včelstvo velí pocit bezmocnosti a príjmu akúkoľvek matku.

Počas jarnej značky sa matky vymieňajú dobre. Situácia sa však zhorší v rojovom období. Nízke percento prijatia matiek je v období bez znáškového a sliedivého obdobia- to je na začiatku doplňovania zimných zásob sa matky väčšinou nedarí pridávať.

Metódy a možnosti pridávania matiek:

 • Pridávanie „naostro“. Termín naostro včelárskej terminológii znamená pridávanie matky voľným vypustením medzi robotnice bez matičného včelstvá. Úspešné toto pridávanie je len za určitých podmienok, v určitom ročnom období a fázy vývoja včelstvá.
 • Pridávanie do zmetenca. Pridávanie matky do tohto spoločenstva včiel jedno z najstarších, preto sa hodí pre pridávanie inseminovaných a cenných matiek.
 • Pridávanie zrelej materskej bunky do náhradného včelstvá.
 • Pridávanie matky do slabého včelstvá s mladými včelami (vysoká spoľahlivosť prijatia).

Výmena matky – postup:

Klasický postup výmeny matky v produkčnom včelstve môže byť nasledujúci:

 1. Starú matku vo včelstve odchytíme a v pridávacej klietke vložíme do medníka iného včelstvá nad mriežku alebo môžeme vytvoriť malý dočasný oddielok s touto matkou. Môže nám slúžiť ako záloha, pokiaľ by sa výmena nepodarila.
 2. Ihneď po vychytení starej matky pridávame kladúcu matku v pridávacej klietke uzatvorenej s cukromedovým cestom a zábranou proti otvorenia z vonku. Pridávanie sa uskutoční na mieste, kde sme odobrali starú matku.
 3. Kontrola chovania včiel sa uskutoční za dva dni. Neúspešnosť prvého pokusu poznáme podľa toho, že robotnice sú zahryznuté do klietky a o matku nejavia záujem. V túto chvíľu je lepšie výmenu prerušiť a včelstvu vrátiť pôvodnú matku bez problémov naostro. Táto matka zruší prípadne narazené matečníky. Druhý pokus môžeme uskutočniť za dva týždne.
 4. Keď sa včely chovajú prívetivé a matku cez klietku kŕmia, môžeme otvoriť prístup k cukromedovému cesto. Ďalším dôkazom prijatia matky je stavba nového diela v blízkosti klietky takzvané srdiečka. Po odstratení zadky klietky sa včely do niekoľko hodín prehrýzu cez cukromedovému cesto k matke.
 5. Za 5 dní skontrolujeme kladenie novoprijatej oplodnenej matky. Pokiaľ sa stane nehoda a s matkou nájdeme mŕtvu, respektíve budú narazené núdzové materské bunky túto situáciu vyriešime vrátením starej matky.

Zásady pri vymieňaní matiek:

 • Včelstvo, ktorému vymieňame matku, by malo mať dostatok zásob a mladých úľových včiel. Pri odobratí starej matky nesmie vo včelstve prebiehať prirodzená výmena matky (tichá) alebo liahnutie neoplodnených matiek z matečníkov, ani byť prítomný matečník.
 • Obecne platí, že matku lepšie príjma slabšie včelstvo. Pre zvýšený pocit istoty prijatia sa osvedčilo utvoriť slabší zmetenec a po rozkladaní matky posilniť zaviečkovaním plodom. Pokiaľ sa včelstvo a pridávaná matka významne geneticky odlišujú pridávanie je obťažne. Pri pridávaní matky iného ekotypu, alebo dokonca plemena klesá percento prijatia. Nie je vyhráte ani, keď je matka prijatá- obvykle má včelstvo snahu matku vymeniť a to tak, že narazia matečníky z prvého bodu prijatej matky. Až po výmene generácie, keď je matka obklopená svojimi dcérami, môžeme považovať prijatie matky za úspešné.
 • Ochota prijímať oplodnenú matku je menšia, než prijímať neoplodnené matky. Výmenou je prijatie čerstvo narodenej matky, ktorá nie je feronormálne aktívna, robotnice ju akceptujú. Táto doba trvá niekoľko hodín po narodení. Pokiaľ včelstvo dlhšiu dobu bez plodu, budú matku horšie prijímať.

Zdroj: Čermák, K. A kolektív. 2015. Včelařství – svazek I. Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ. 2015. s. 180. ISBN 978-80-260-9090-8.

 

 

Similar Posts