Ovčia vlna

Na izoláciu úľa sa používajú rôzne materiály ako polystyrén, sklo, minerálna vlna, buničina, slama prípadne mach. V nasledujúcom článku by som Vám chcel priblížiť menej známy materiál, ktorým je izolácia z ovčej vlny. Okrem izolácie sa ovčia vlna môže použiť aj na zateplenie úľa.

Je vynálezom prírody. Má všetky vlastnosti, ktoré zdravá, prirodzená a hodnotná surovina potrebuje. Medzi unikátne vlastnosti patrí hydrofóbny povrch, vďaka ktorému nestráca po nasiaknutí vodou svoje izolačné vlastnosti a hydroskopickosť, ktorá sa vyznačuje tým, že je schopná pohlcovať vodu až do 40% svojej hmotnosti, pričom zostáva na dotyk suchá a vlhkosti sa rýchlo zbaví. V praxi to znamená, že má aktívne vlhkostné vlastnosti. Vlna funguje ako významný stabilizátor úrovne vlhkosti úľa, pričom je schopná automaticky udržiavať relatívnu vlhkosť vzduchu na úrovni 45 až 50 %.

Disponuje vysokou teplotou samovznietenia 560C, preto je dobre odolná voči horeniu. Ďalej pri zastavení pôsobenia zdroja tepla od izolácie sama zhasína, nevytvára žiadne riziko nadýchania sa škodlivých plynov a nekvapká, tým nespôsobuje rozšírenie horenia.

Je pevná, pružná a ľahká, preto sa veľmi dobre prispôsobuje rôznym dutinám a priestorom v konštrukciách. Vďaka špirálovitému tvaru molekúl ovčej vlny sa jej vlákno dokáže natiahnuť o 50% svojej dĺžky a následne rýchlo vrátiť do pôvodného stavu. Tak zaisťuje funkčnosť a tvarovú stálosť izolácie.

V letnom období, keď sa vonku otepľuje, sa vlna začína ohrievať a následne sa z nej uvoľňuje vlhkosť. Teplo sa spotrebúva na výpary (výparné teplo), čo znamená, že sa stena ochladzuje, čím sa zmenšujú tepelné toky do vnútra budovy. Teplota v interiéri sa môže znížiť o niekoľko stupňov. V zimnom období teplota klesne, vlna sa výrazne ochladí a zvýši sorpciu vlhkosti. Pri sorpcii vlhkosti sa uvoľňuje teplo. Sorpčná schopnosť vlny môže do veľkej miery obmedziť riziko prípadného stekania skondenzovanej vody po izolácii.

Ľudia na izoláciu úľa najčastejšie využívajú polystyrén, ktorý je praktický a spoľahlivý, v porovnaní s ovčou vlnou nie je prírodný, ktorá je zdravá. Vyskúšajte ovčiu vlnu na zateplenie včelstva, môžem vám ju len odporúčať od firmy „woolstyle“.

Na uteplenie úľa sa používa Gold isolation AFS 10 hrúbka 10mm. Nakoľko sa jedná o 1cm izoláciu, je možné ju použiť aj na zateplenie nadstavky. Na zimné obdobie je možné príslušný materiál nastrihať na príslušný rozmer úľa a použiť namiesto uteplivky. Následne položiť nad vrchné laťky rámikov. Podľa potrieb je možné dať bavlnenú prípadne ľanovú plachtičku. Po vlastných skúsenostiach odporúčam použiť dva kusy takto nastrihaného ovčieho rúna.

Nemôžeme podceňovať zateplenie včelstva na zimné obdobie, ak chceme dosiahnuť ekonomicky vysoký medný prínos, pretože aj včely sa v úli vyvíjajú, žijú a usilovne pracujú po celý rok.

Polystyrén ako uteplivka v úli. Polystyrén ako uteplivka v úli. Polystyrén ako uteplivka v na dvoch úľoch

Obrázky 1.-3. Polystyrén na úľoch.

Včely s úľom. Bez uteplivky.                                                 Bavlnená plachta na úli.

Obrázok 4. Včely s úľom.                         Obrázok 5. Bavlnená plachta

Ukladanie ovčieho rúna na bavlnenú plachtu. Prvá vrstva. Ovčie rúno na úli. Prvá vrstva. Ukladanie ovčieho rúna na prvú vrstvu ovčieho rúna. Druhá vrstva. Ovčie rúno na úli. Druhá vrstva.

Obrázky 6.-9. Ovčie rúno

AUTOR: Martin Maniak  2018 v spolupráci s www.woolstyle.sk

FOTO: Martin Maniak

Similar Posts